FÅ TRÄNINGEN GJORD 🇸🇪

Det är inte alltid lätt att komma iväg, ibland har man jobbat natt och känner sig sig och tung i huvudet. Ibland har men en bebis som suger så mycket energi att man inte orkar göra nånting. Ibland vill man bara njuta av en lugn stund och inte göra nånting om man får chansen.

Men man behöver inte spendera 3 timmar på gymmet för att det ska räknas som “ett riktigt” pass eller svettas och ta i så hårt att man knappt kan lyfta armarna efteråt och man vill kräkas för man körde så hårt!

Mina absolut enklaste tips på att få träningen gjord är så enkla att det kanske inte alltid känns som träning, mer som vardags motion!

1. Va snäll mot dig själv! Om du hade tänkt att köra en timme cardio och sen 30 minuter med vikter och det bara blev hälften av det, du gjorde mer än dom flesta! Och du gjorde mer än ingenting, BRA JOBBAT!

2. Har du liten bebis/ småbarn så lägg hen i vagnen och ladda mer en bra podd/ musik och gå ut och gå/ powerwalka och stanna vid en parkbänk och kör 3×10 på dips, armhävningar och step-ups på bänken.

3. Gå/ spring till eller från jobbet. Eller om det är för långt, gå av bussen eller tåget tidigare och motionera resten av vägen hem. Eller cykla om det går!

4. Ha en plan, men den måste vara realistisk! Är du mammaledig och har en bebis som inte sover på nätterna, planera inte in 5 löppass när mannen kommit hem, det är inte realistiskt och du kommer att bli omotiverad och känna dig besviken! Sätt hellre ribban lite lägre och klara din tänkta tränings plan och kanske kläm in ett extra pass!

5. Hitta alternativ träning, man måste inte gå till gymet för att svettas! Om du kan, införskaffa en yoga/ tränings matta, ett par lätta hantlar och ett gummiband. Eller kör övningar som inte kräver några redskap alls. Pröva: 6 burpees x 5 Eller 10,
10 armhävningar x 10,
10 arm dips x 10 ( använd soffan eller ett lågt bord)
10x 5 eller 10 utfall
Gör alla övningar och vila 10 sekunder mellan varje set och kör alla övningar på rad. Du blir garanterat svettig och full av positiv energi!

6. Att jämföra sin träning, gör inte det! Vad som räknas som ett träningspass för dig, och vad någon annan räknar som ett träningspass är irrelevant för don träning och hälsa!

Och glöm inte bort att all motion är bra motion! Bara du gör nått! Du kan till och med köra squats framför favorit programmet på TVn! Det kan kännas tungt men du kommer må så bra efteråt och vara full av energi och känna dig positiv och vara en gladare mamma, jobbarkompis, vän, fru eller syster! Var stolt över dina prestationer och det blir mycket roligare!

GET YOUR WORKOUT DONE 🇬🇧

It’s not always easy to get out of the door, maybe you have worked a nightshift, are tired and the head feels heavy. Maybe the little baby is very needy and takes so much energy that you don’t feel like doing anything. Maybe you just want to relax for a moment and do nothing when you get the chance.

But you don’t have to spend 3 hours at the gym for it to count as “a real” workout or sweat and push so hard that you can’t lift your arms after it and you want to throw up!

My most simple tips on getting your workout done are so simple that it might not always seem like a proper workout, more like everyday exercise!

1. Be kind to yourself! If you thought of doing 1 hour cardio and 30 minutes of weight and you just did half of that, you did more than most people! And you did more than nothing, GOOD JOB!

2. If you have a baby/ toddler so put her in the pram and download a good podcast episode and go for a walk and stop somewhere at a park bench and do 3×10 dips, push-ups and step ups on the bench.

3. Walk/ run from or too work. Or if it’s too far, get of the buss or train earlier and  run from there. Or take the bicycle!

4. Have a plan, but it has to be realistic! If you are on maternity leave and the baby isn’t sleeping at night, maybe you shouldn’t plan 5 runs that week, it’s not realistic and it will be demotivating and you will feel disappointed. Better you plan fewer workouts that you will manage and manage to squeeze in one extra workout, that’s much more rewarding and motivating!

5. Find alternative training, you don’t have to go to the gym and loft heavy weights for the workouts to count! If you can, get a workout mat, a couple of light weight and a rubber band or do exercises that doesn’t require any tools at all. Try:
6 burpees x 5 or 10
10 push-ups x 10
10 armdips x 10 ( use coffee table or sofa)
10 x 5 or 10 fallouts
Do every set with 10 seconds rest in between and do all exercises in a row, I guarantee you will be sweaty and full of positive energy!

6. To compare your training, don’t do it! What is counting as a workout for you, and what is counting as a workout for someone else is irrelevant to your health and fitness!

And don’t forget that all exercise is good exercise, as long as you do something! You could even do squats inform of your favourite tv show! It might feel hard but you will feel so much better afterwards and be full of energy and be more positive and be a happier mum, work colleague, friend, wife or sister! Be proud of your accomplishments and it will be much more fun!

 

 

Leave a Reply