🇸🇪 Alla som följer mitt instagram konto: gronochskon, vet att jag har tjatat lite om yoga. Jag har blivit helt såld på yoga!

För tillfället så känner jag mig energilös, ingen lust med nått förutom det vanliga: jobba, ta hand om bebis etc, det vill säga dagliga sysslor. Men det som jag vill göra varje dag, är yoga! Jag gör allt för att klämma in ett 30 minuters yoga pass! Jag går upp innan Freya vaknar, det har hänt 3 gånger för det är inte så jätteroligt att gå upp klockan 5 och bli avbruten efter halva passet för hon vaknar… Jag stressar som en tok för att bli klar med all på morgonen och kör ett pass när Freya är mätt, ombytt och belåten och jag kör på kvällarna när min man har kommit hem!

Det jag älskar med yogan är:

 • lyckoruset känslan
  • Den känner jag efter all träning, men det är ett lugn blandat med att känna sig riktigt nöjd och glad på samma gång, tillfreds med mig själv och min prestation
 • känner mig duktig
  • Gillar inte ordet duktig, men framstegen jag gör i yogan får mig att känna mig bra, nöjd, duktig, speciell. Framstegen man gör när man börjar från noll är stora, det går fort att bli bättre och det är roligt!
 • min utveckling
  • När man börjar med något helt nytt så tar det inte lång tid att bli bättre, precis som med att känna sig duktig, så blir det så roligt att jag vill prova en ny position hela tiden för att se om jag förfarande kan stå på huvudet eller om jag kan stå längre än sist! Man vill bli bättre, smidigare och starkare för att klara den där konstiga ställningen som ser omöjlig ut!
 • yoga community
  • Det finns så många inspirerande personer, som verkar genuint trevliga, lugna, glada och positiva. Man känner sig välkommen och inbjuden, vare sig man yogat i år eller bara ett par gånger! Det kanske bara verkar så men fake it until you make it kanske kan bli applicerad på känsla också, fake it until you feel itSkit samma, dom får mig att vilja vara en del av något, dom ger mig en positiv känsla!
 • tillgängligheten
  • Det finns en uppsjö av böcker, program på youtube och online portaler för att träna yoga! Jag har signat upp mig på en online portal som heter yogobe, älskar det! Det finns så många videos och man kan söka efter tränare, typ av träning, yogaform, tid på passet etc. Mina favoriter just nu är Monika Björn och Johanna Andersson. Jag skulle rekommendera att börja med videos, det är lätt att glömma bort att andas eller veta vart man ska lägga tyngden etc och det är bra att bli påmind av någon!
 • variationen
  • Det finns ju variationer i all träning, men det finns så många olika former av yoga! Jag har inte ens börjat att nörda ner mig i de olika termerna och vad alla konstiga ord betyder! Jag har bara kört det som ser roligt ut och fokuserat på att klara nybörjarvänliga övningar och bygga styrka och mjuka upp lederna.
 • kroppslig utmaning
  • Man behöver använda alla muskler, man måste behålla styrkan och hitta balansen, det är riktigt utmanande och svettigt! 

I början skämdes jag när jag tittade på bilderna, trodde att jag såg bättre ut än vad jag gjorde. Men yoga handlar inte om det, yoga är en träningsform/ livsstil som man praktiserar varje dag. Och man kan bara bli bättre! Utvecklas mer! Bli starkare och smidigare! Hur det ser ut spelar ingen roll, yoga är för ALLA, inte bara starka killar eller smidiga tjejer. Det finns alternativ som alla kan göra! Yogan har fått mig att tänka på hur jag andas, att tänka på min andning när jag är stressad eller nervös över något, och det hjälper otroligt mycket att vara medveten om sin andning!

Den yogaformen jag kör för tillfället handlar om att stärka core (Johanna Andersson, global yoga), stretcha och öppna upp (Monika Björn, yoga för löpare etc), vinyasa yoga (betyder andnings synkroniserad rörelse) och ashtanga yoga (en fysiskt krävande yogaform). Här kan du läsa mer om olika yogaformer: olika typer av yoga

Och till alla er som tycker att yoga är för enkelt, fjantigt, flummigt och ingen riktig träning (precis som jag tyckte innan jag prövade), ge det en chans! Till och med min man tycker vissa yoga poser är jätteroliga att pröva! Signa upp på yogobe, gratis i tre dagar, och testa ett par olika pass! Det finns videos på engelska också! Annars, sök efter ett svettigt yoga flow på youtube! Och man kan rulla ut mattan vart som helst när som helst! Perfekt att köra i vardagsrummet! 😜 

https://yogobe.com/se/videos/7zmj kommer garanterat att få er matta/ golvet blött! 🐳

Anyways, jag  är helt såld om ni inte märkt det än! 🙂 Det var länge sedan jag var så glad som när jag lyckades stå på huvudet i “huvudstående ägget” positionen! Har fortfarande inte köpt en riktig yoga matta och det ska jag önska mig i 30-års present! 💝

🇬🇧 Everyone that follows my instagram account: gronochskon, knows that I have nagged a little about yoga. I am totally mesmerised by yoga!

At the moment I feel drained of energy, no lust for doing anything except for the usual: working and taking care of baby etc, the daily duties. But what I want to do every day, is yoga! I do anything to squeeze in 30 minutes of yoga, getting up at 5am to do it before Freya wakes up, stressing a bit to get everything done in the morning so that I can do yoga when Freya is fed, changed and happy, and I do it at night when my husband is at home.

What I love about yoga is that:

 • euphoria feeling
  • I feel that after all training, but after yoga it is mixed with a calm mixed with feeling satisfied and happy at the same time
 • I feel capable
  • I don’t like the word capable, but the progress I do in yoga makes me feel good, happy and special ! The progress you do when you start from zero are big, and it goes fast to get better and that is fun!
 • my development
  • When you start something completely new, it doesn’t take long to get better, it is so much fun that I want to keep trying new positions all the time to see if I can still stand on my head or if I can stand for longer than last time. You want to become better, more flexible and stronger to be able to do that weird pose that look impossible!
 • yoga community
  • There are so many inspiring people, that seem genuinely nice, happy and positive. You feel welcome and invited, whether you have been practising yoga for years or just a few times . Maybe it just seems like it but fake it until you make it might also be applicable to a feeling, fake it until you feel it? Whatever, they make me want to be part of something, they give me a positive feeling!
 • accessibility 
  • There are millions of books, programs on youtube and online platforms for training yoga. I have signed up on yogobe, and I love it! There are many videos and you can search for trainer, type of training, type of yoga, time of the workout etc. I would recommend videos at the start, it is easy to forget to breath or putting the weight at the right place etc so it is good to be reminded by someone to be sure you do it right.
 • variations
  • There are variations in all training, but there are so many different types of yoga! I haven’t even started to nerd myself down in different yoga terms and weird words. I just do what looks fun and are beginner friendly, exercises that builds strength and softens the joints.
 • physical challenge 
  • You have to use all your muscles, you have to find the strength and keep the balance, it’s very challenging and sweaty!

At the beginning I was embarrassed when I looked at the pictures, I thought I looked better than I did. But yoga isn’t about that, yoga is a form of training/ lifestyle that you practise everyday. And you can only get better! Develope more! Get stronger and more flexible! How it looks doesn’t matter, yoga is for EVERYONE, not just strong men or flexible women. There are alternatives that everyone can do! The yoga has made me think about how I breathe, to think about my breathing when I am stressed or nervous, and it helps a lot to be aware of your breathing!

The yoga form I am practising at the moment is about strengthening the core (Johanna Andersson, global yoga), stretching and opening up (Monika Björn, yoga for runners etc) , vinyasa yoga and ashtanga yoga, you can read more about it here: different types of yoga

And for all of you who believe that yoga is too simple, silly, weird or no real workout (Just like me before I tried), give it a chance! Even my husband thinks some yoga poses are super fun to try out! Sign up at some yoga platform and give it a try! You can try yogobe for 3 days for free but it is a Swedish site, however they do have videos in english too! Or, search for a sweaty flow  youtube! And you can roll out your carpet wherever whenever! Perfect for the living-room floor! 😉

https://yogobe.com/se/videos/7zmj will definitely make you carpet or floor wet with sweat! 🐬

Anyways, I am totally mesmerised if you havn’t noticed that yet! 🙂 It was a long time ago I felt so happy like I did when I managed to stand on my head in the “headstand egg” position! I still haven’t bought a real yoga mat so I will wish for one for my 30th birthday! 💝

 

 

Leave a Reply